KONTAKT OGÓLNY

WŁAŚCICIELEM RM-MOTORS.COM JEST FIRMA
RM MOTORS S.C. Rafał Białousz, Marek Kodzik

ul. Olsztyńska 8, 11-001 Dywity

NIP: 7393673603
REGON:280280459

mail: sklep@rm-motors.pl

Rachunek bankowy

BANK PEKAO SA
PLN 08 1240 5598 1111 0010 4723 7635
EUR PL 64 1240 5598 1978 0010 7397 6238

Obsługa klienta hurtowego

Obsługa klienta detalicznego

Natalia Sokołowska
n.sokolowska@rm-motors.com

Doradztwo techniczne