Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020

 Tytuł projektu:Utworzenie warsztatu tokarskiego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Główny cel projektu: Projekt polega na utworzeniu warsztatu tokarskiego i zaopatrzeniu go w niezbędne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz dokumentację techniczną, które umożliwią rozszerzenie i ulepszenie asortymentu metalowych elementów giętych przy wykorzystaniu elementów wykonanych z drewna. Inwestycja oznacza także utworzenie i wdrożenie na rynki zagraniczne nowych/ulepszonych elementów giętych, a w efekcie także dywersyfikację produkcji firmy.

Całkowita wartość projektu: 2 993 900,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 946 035,00 zł

Nazwa Beneficjenta: RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe NR 1/152RPO/RM

Zapytanie ofertowe Nr 2/152RPO/RM

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Przecinarka laserowa do metalu CNC

Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Przecinarka laserowa do metalu CNC

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Przecinarka laserowa do metalu CNC

Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa​

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa