ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/152RPO/RM

 

Zamawiający RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik z siedzibą pod adresem ul. Olsztyńska 8, 11-001 Dywity zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację dostawy automatycznej giętarki trzpieniowej. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0073/19-00 dla projektu pn. Utworzenie warsztatu tokarskiego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1237446

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU