Informujemy, że RM MOTORS S.C. RAFAŁ BIAŁOUSZ, MAREK KODZIK realizuje projekt pn. " WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta: RM MOTORS S.C. RAFAŁ BIAŁOUSZ, MAREK KODZIK

Nazwa projektu: "WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJIAUDYTU WZORNICZEGO”.

Cel projektu: Jednym z celów projektu jest realizacja działań wpływających na rozwój firmy oraz budujących przewagę konkurencyjną w oparciu o wzornictwo przemysłowe.

Całkowita wartość projektu: 5 306 220,00 PLN,

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 314 000,00 PLN,

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 800,00 PLN.

       

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 3/DST/2022/WNK

   

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/DST/2022/WNK

  

   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2022/WNK

   

Zapytanie ofertowe nr 2/DST/2022/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Automatyczna przecinarka taśmowa

 

Przecinarka laserowa

 

Projektowanie produktów

 

 Walcarka do blachy

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Frezarka 5-osiowa

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 4/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Frezarka 5-osiowa

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021/WNK dotyczące dostawy dostawę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w postaci skanera 3D wraz z dedykowanym oprogramowaniem

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 5/DST/2021/WNK

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIPUD/WNK/2022

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIPUD/WNK/2022

   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2022/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Drukarki 3D

    

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2022/WNK

   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Przecinarka laserowa do metalu CNC

Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Przecinarka laserowa do metalu CNC

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Przecinarka laserowa do metalu CNC

Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa​

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WNIP/WNK/2021

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj.  Frezarka 5-osiowa – BRAK OFERT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tytuł projektu: „Utworzenie warsztatu tokarskiego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich ”

Działania 1.5 - "Nowoczesne firmy"

Poddziałania 1.5.2 - "Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu"

Główny cel projektu: Projekt polega na utworzeniu warsztatu tokarskiego i zaopatrzeniu go w niezbędne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz dokumentację techniczną, które umożliwią rozszerzenie i ulepszenie asortymentu metalowych elementów giętych przy wykorzystaniu elementów wykonanych z drewna. Inwestycja oznacza także utworzenie i wdrożenie na rynki zagraniczne nowych/ulepszonych elementów giętych, a w efekcie także dywersyfikację produkcji firmy.

Całkowita wartość projektu: 2 993 900,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 946 035,00 zł

Nazwa Beneficjenta: RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik

 

Zapytanie ofertowe NR 1/152RPO/RM

 

Zapytanie ofertowe Nr 2/152RPO/RM