Pytania i odpowiedzi do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Przecinarka laserowa do metalu CNC

Szanowni Państwo, w załączeniu przedkładamy pytania od potencjalnych oferentów wraz z naszymi odpowiedziami.

1. Czy jest dopuszczalna zamknięta rama maszyny w konstrukcji STALOWEJ/SPAWANEJ, której zaletami są: duża stabilność, łatwy transport oraz szybkie ustawienie maszyny?

Odp. Nie dopuszczamy zmiany podanego parametru. Konieczność zastosowania ramy maszyny wykonanej z odlewu żeliwnego umotywowana jest większą zdolnością tłumienia drgań przez odlew żeliwny niż konstrukcji wykonanej w technologii spawanej.

2. Czy hydrauliczny podnośnik arkusza blachy wyposażony w kulki transportowe może być równoważnie rozumiany jako komponent automatyzacji służący do załadunku blachy ?

Odp. Wymagane jest aby Hydrauliczny podnośnik arkusza blachy wyposażony w kulki transportowe był integralnym elementem wycinarki laserowej, wyprodukowany oraz zainstalowanym przez producenta wycinarki laserowej.