ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 2/152RPO/RM

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w celu utworzenia warsztatu tokarskiego firmy RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1240229#

SKAN PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU