fbpx
  • polski

    ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Zwijarka do blachy CNC - dwurolkowa

    RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik, ul. Olsztyńska 8, 11-001 Dywity zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Zwijarka do blachy CNC – dwurolkowa w ramach projektu pn. “WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-28-0049/19.